Lengde
9,4 km 

Løypekart
Trykk her

Beskrivelse av løypen
Start og mål ved Ferista i Bymarka. Løypen går i variert terreng. med både lange flate partier, bratte motbakker, lange slake motbakker og nedoverbakker. Etter å ha passert Teisendammen tar løypen til høyre og følger sti gjennom boligområde til man kommer inn på driftsveien som går lang strandlinjen. På veien passerer man Munkholmen til høyre og kommer etter hvert på baksiden Geitfjellet. 

Man følger vider driftsveien nesten til Kobberdammen. På løypas høyeste punkt tar man av til venstre og fortsetter fram til og forbi Lavollen. Her går det nedover så her er det bare å slippe seg løs, før man tar fatt på siste del av løypen langs stien på venstre side av Baklidammen og ned til Ferista igjen. Underlaget er stort sett grus fram til det høyeste punktet. Etter dette blir det variert underlag med gress, grus, stein og litt røtter. 

Parkering, start og mål
Ferista, like ovenfor Byåsen Butikksenter.  Start og mål på andre siden av veien for parkeringen.
Trykk her for kart til start/mål.

Kollektiv transport
Buss nr. 26 fra sentrum. Avstigning på holdeplass Opland.