Lengde
6,5 km 

Løypekart
Trykk her  

Beskrivelse av løypen
Løypen følger grusvei som går slakt nedover i retning Lian. Så tar løypen til høyre, videre til venstre ned til Speiderhuset på Stykke, hvor løypen snur og går i retning Grønlia. Underlaget varierer mellom grusvei og sti og er  lett kupert. Ca. 0,5 km før Grønlia snur løypen og går tilbake oppover mot Fjellseter. Her stiger terrenget gradvis stort sett hele veien langs grusvei og sti helt til mål. Her vil man nok kjenne det godt i både muskler og pust. 

Parkering, start og mål
Fjellseter Kapell. Blir parkeringsplassen full kan også Kumlokket evt. parkering på Skistua også brukes. For å komme til start/mål gå ca. 150 meter langs hovedveien i retning sentrum. Så finner du oss på høyre side.
Trykk her for kart til start/mål.

Kollektiv transport 
Buss nr. 26 fra sentrum. Avstigning på holdeplass Fjellseter.