Lengde
3,7 km 

Løypekart
Trykk her

Beskrivelse av løypen
Løypen går langs turstien rundt Lianvannet. Underlaget er grus, og noe stein og røtter. Lett kupert løype som løpes to runder.

Parkering, start og mål
Start og mål på gress sletta nedenfor trikkeholdeplassen på Lian. Parkering ved trikkeholdeplassen, P-plass Solemsveien, Haukvannet, Diket parkering. 
Trykk her for kart til start/mål.

Kollektiv transport
Trikk fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Lian (endeholdeplass).