Lengde
4 km 

Løypekart
Trykk her

Beskrivelse av løypen
Start og mål ved Bekken Gård i Estenstadmarka. Løpet starter med ca. 500 m på asfalt langs bilveien, før det blir grusvei og avslutningsvis på sti. Første halvdel av løpet er relativt flatt, siste del kupert. 

Parkering, start og mål
Parkeringsplass på Bekken Gård. Når parkeringen på Bekken gård fylles opp brukes parkering på Dragvoll. Ingen parkering langs Estenstadveien. 
Trykk her for kart til start/mål.

Kollektiv transport 
Buss nr. 3 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Estenstadvegen. ca 800 gange herfra til start/mål.