Lengde

3,8 km

Løypebeskrivelse

Løpet starter på Tømmerholtet. Dette er ca 800 meter fra Bekken gård parkeringsplass. Følg grusveien opp til Estenstadhytta for start/mål. Vi kommer til å merke veien opp til start med røde piler.

Start på Tømmerholt og man følger grusveien mot Estenstadhytta, deretter tar man inn på lysløypen og følger denne til mål på Tømmerholtet. Lysløypa har mykt underlag med noe stein og røtter.

Parkering

Parkeringsplass på Bekken Gård, Estenstadmarka. Når parkeringen på Bekken gård fylles opp brukes parkering på Dragvoll. Ingen parkering langs Estenstadveien

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Buss nr 3 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Estenstadvegen. ca 1,6 km gange herfra til start/mål.