22. sep

Lengde

3,9 km

Løypebeskrivelse

Start og mål nede på gress sletta nedenfor trikkeholdeplassen på Lian i Bymarka. Løypen går langs turstien rundt Lianvannet. Underlaget er grus, og noe stein og røtter. Løypetrase`på 2 km gjennomføres 2 ganger.

Parkering

Lian v/ trikkeholdeplassen, P-plass Solemsveien, P-plass Haukvannet.

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Trikk fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Lian (endeholdeplass).