Lengde

4,6 km

Løypebeskrivelse

NB: Løypen er ikke merket.

Start og mål ved Rotvollfjæra. Løypetrasèn følger turveien langs sjøen i ca 2 km, før man snur i Devlebukta og følger samme trasè tilbake til mål. Terrenget er små kupert, med noen brattere partier underveis. Underlaget er grus sti. Her blir det godt fart for de som ønsker dette, eller man kan nyte sjøutsikt og sjøluft hvis man tar dette som en trimtur. Vis hensyn til gående!

Parkering

Ta av fra hovedveien og kjør forbi Statoil Rotvoll og høyskolen. Fortsett helt til en rundkjøring hvor du kjører ned til parkeringsplassen.

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Buss nr 20 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Rotvoll Stasjon.