15. Sep

Lengde

5,6 km

Løypebeskrivelse

For å komme til start og mål følg grusveien fra Lian restaurant. Etter en motbakke får du en flaggstang på venstre side, fortsett så ca 100 m så ser du oss.

Løypa går innover langs grusveien som går oppover mot Fjellseter. I starten er løypen relativt flat, men så stiger den jevnt til man tar av etter ca 3 km. Løypen tar så til venstre langs turveien som går mot Grønnlia. Her er terrenget lett kupert, og underlaget er grus og gress.

Løypen tar til venstre etter en kort, men bratt nedoverbakke ca 500 m før Grønnlia. Her løper man langs sti, før man kommer inn på grusveien som går på nedsiden av speiderhuset på Stykke og mot Vådan. For å komme tilbake til Lian igjen tar man etter hvert av på en smal sti til venstre gjennom skogen. Her er terrenget litt ulendt med underlag av gress, røtter, stein og noe myr. Etter myr området, som kan være vått, stiger det jevn oppover i ca 1 km mot mål.

Parkering

Stor parkeringsplass ved Ferista friluftsbarnehage, like ovenfor Byåsen Butikksenter (Fjellsetervegen).

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Buss nr 26 fra sentrum. Avstigning på holdeplass Opland.