05. Mai

Lengde

4,1 km

Løypebeskrivelse

Start og mål ved Bekken Gård i Estenstadmarka. Løpet starter med ca 500 m på asfalt langs bilveien, før det blir grusvei og avslutningsvis på sti. Første halvdel av løpet er relativt flatt, siste del kupert.

Parkering

Parkeringsplass på Bekken Gård. Når parkeringen på Bekken gård fylles opp brukes parkering på Dragvoll. Ingen parkering langs Estenstadveien.

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Buss nr 3 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Estenstadvegen. ca 800 gange herfra til start/mål.