Lengde

4,1 km

Løypebeskrivelse

Start og mål ved Bekken Gård i Estenstadmarka. Løpet starter med ca 500 m på asfalt, før det blir grusvei og avslutningsvis på sti. Første halvdel av løpet er relativt flatt, siste del kupert. NB! For dere som har deltatt tidligere år er løypen i 2019 snudd motsatt vei.

Parkering

Parkeringsplass på Bekken Gård. Når parkeringen på Bekken gård fylles opp brukes parkering på Dragvoll. Ingen parkering langs Estenstadveien.

Veibeskrivelse til start/målområde

Kollektiv transport

Buss nr 3 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Estenstadvegen. ca 800 gange herfra til start/mål.